Payroll en pensioen

Bij de overstap op payrolling van Connexie bouwen uw medewerkers pensioenkapitaal op via ons bedrijfstakpensioenfonds: Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP).

Een aantoonbaar beter pensioen

Over het algemeen geldt dat payrollmedewerkers van 21 jaar en ouder na 26 gewerkte weken pensioen opbouwen via de Basisregeling van het StiPP. Zodra zij 78 weken werkzaam zijn in de branche voor uitzendkrachten en payrollers stromen zij door naar de luxere variant: de Plusregeling. Bij Connexie hebben wij het anders geregeld. Nieuwe medewerkers (vanaf 21 jaar) bouwen al na twee maanden dienstverband automatisch pensioen op via de StiPP Plusregeling. Voor bestaande medewerkers geldt geen overgangsperiode; zij vallen vanaf dag één al onder de Plusregeling. Daardoor krijgen uw medewerkers in veel gevallen een pensioenvoorziening die aantoonbaar beter is dan hun huidige regeling. Dat maakt payroll en pensioen bij Connexie tot een uitstekende combinatie.

Payroll en pensioen: Basisregeling vs. Plusregeling

De Plusregeling van het StiPP bevat uitstekende voorwaarden en is een echte upgrade ten opzichte van de basisvariant. Zo is het premiepercentage in de Plusregeling aanzienlijk hoger en betaalt de werknemers een deel van deze premie zelf – Connexie houdt dit bedrag in op het loon.

Geen afdracht van premies bij payroll pensioen

Connexie zorgt voor de afdracht van de pensioenpremies. Onze tarieven blijven altijd hetzelfde en zijn niet afhankelijk van of een medewerker wel of geen payroll pensioen opbouwt. Uw medewerkers ontvangen jaarlijks een overzicht van het bedrag dat ze hebben gespaard. U heeft er geen omkijken naar! Via http://www.stippensioen.nl kunt u de pensioenregeling raadplegen.