Payroll en ziekte

Bij ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid betalen wij uw medewerkers door. Dat doen wij gedurende twee jaar en zonder tussenkomst van het UWV. En misschien wel belangrijker: we schakelen intensieve begeleiding in, zodat uw medewerkers zo snel mogelijk fit en gezond kunnen terugkeren op de werkvloer. U betaalt hiervoor geen arbokosten, want Connexie heeft een eigen arbodienst waarop u en uw medewerkers altijd kunnen terugvallen. Kortom, bij payroll en ziekte neemt Connexie u alle bijkomende zaken uit handen.

Ziekteverzuim bij Connexie – de voordelen op een rij

Geen risico’s bij payroll en ziekte

Bij ziekte melden uw medewerkers dat bij u en bij Connexie. U kunt dan de planning aanpassen en wij zorgen voor de rest. Connexie neemt het ziekteverzuim van u over, zonder eigen risico. De payrollmedewerkers zijn immers niet meer officieel bij u in dienst, dus is er voor u geen sprake meer van verzekerbaar risico.

Geen ziekteverzuimverzekering en ziektekosten

In onze tarieven zijn de kosten voor ziekte inbegrepen. U betaalt dus een vast tarief per payrollmedewerker en heeft er verder geen omkijken naar. Dat houdt ook in dat u geen premie meer hoeft te betalen en dat u polis voor de ziekteverzuimverzekering kunt beëindigen.

Geen arbokosten

Uw medewerkers worden door de persoonlijke arbodienst van Connexie zorgvuldig en intensief begeleid. Wij zorgen ervoor dat het re-integratietraject wordt gestart en opgevolgd, zodat medewerkers zo spoedig mogelijk kunnen terugkeren op uw werkvloer. U kunt het contract met uw eigen arbodienst dus opzeggen.

Loondoorbetaling door Connexie

Meteen al bij het eerste jaarcontract worden uw medewerkers bij ziekte doorbetaald door Connexie, zonder tussenkomst van het UWV. De eerste dag van de ziekmelding geldt hierbij als wachtdag.

Loondoorbetaling: de percentages bij payroll en ziekte

In geval van ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid hebben uw medewerkers recht op doorbetaling van het geldende loon. Hierbij worden de volgende percentages gehanteerd:

– 1 tot en met 26 weken arbeidsongeschikt (1e dag is wachtdag) : 100% loondoorbetaling

– 27 tot en met 52 weken arbeidsongeschikt : 90% loondoorbetaling

– 53 tot en met 78 weken arbeidsongeschikt : 80% loondoorbetaling

– 79 tot en met 104 weken arbeidsongeschikt : 70% loondoorbetaling