Het Payroll pensioen van Connexie

Het Payroll pensioen, een goed pensioen voor uw werknemers met de StiPP Plusregeling voor alle payrollkrachten van Connexie. Alle werknemers hebben vanaf 21 jaar recht op pensioen opbouw. Via Connexie ontvangen alle werknemers direct de Plusregeling van de Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). De pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten en daarmee voor Connexie hét Payroll pensioen.

Payroll pensioen hoe zit dat?

Het Payroll pensioen van Connexie wordt geregeld door het StiPP. Om precies te zijn de StiPP plusregeling is van toepassing op alle payrollkrachten van Connexie.

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak. Zij beheren het fonds en bepalen het beleid.

Wat doet het StiPP?

Het pensioenfonds houdt zich bezig met de uitvoering van de pensioenregeling en het beheren van de pensioengelden. Ook zorgt het pensioenfonds voor een goede voorlichting over de regelingen. U ontvangt jaarlijks van het StiPP een Uniform Pensioen Overzicht. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u zowel bij Connexie terecht als bij het StiPP zelf.

Meer informatie en veel gestelde vragen kunt u vinden op de website van het het StiPP: www.stippensioen.nl