Connexie-cao

Met dé Payroll cao van Connexie laat u het werkgeverschap over aan een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Uw medewerkers staan dan onder contract bij de payroll Connexie en vallen onder de payroll cao van Connexie. Dat klinkt misschien wat rigoureus – alsof u het contact met uw mensen op de werkvloer uit handen geeft. Maar bij Connexie is dat allerminst het geval.

Connexie werkt met een eigen Payroll cao en valt daarmee niet onder de standaard cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). De unieke Connexie Payroll cao gaat altijd uit van de geldende arbeidsvoorwaarden in uw branche. Dat heeft als groot voordeel dat er zo min mogelijk verandert voor uw medewerkers als u de overstap naar payroll maakt. Uw medewerkers blijven gewoon úw medewerkers.

Connexie Payrollkracht
Onze opdrachtgevers
beoordelen Connexie Payroll
met een
8,3

Connexie Payroll cao versus Uitzend cao

Tot 31 december 2011 hebben wij altijd gewerkt met de payroll cao van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Maar toen deze cao in 2012 kwam te vervallen, werden alle payrollers automatisch onder de cao voor uitzendkrachten geplaatst. Een onlogische constructie, want payrollen verschilt wezenlijk van uitzenden. Daarom werken wij sinds 1 januari 2012 met een eigen cao die wij samen met de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) hebben opgesteld. De Connexie cao is helemaal afgestemd op de arbeidsvoorwaarden die gelden binnen uw eigen branche, waardoor we concurrentie op het arbeidsvoorwaardenpakket tegengaan. Uw payrollkrachten hebben dezelfde voorwaarden en dezelfde beloningsregeling als uw vaste medewerkers. Met onze eigen cao kunnen wij daadwerkelijk doen wat wij beloven: het leveren van goed werkgeverschap en de beste dienstverlening. De Connexie CAO is per 31-12-2019 verlopen, sinds die datum is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) van toepassing geworden. 

De voordelen van de Payroll cao van Connexie

  • Uw bedrijfstak-cao is leidend en niet de standaard ABU cao voor uitzendkrachten.
  • Uw bestaande beloningsregeling kan geheel worden overgenomen.
  • U hoeft geen ingewikkelde cao’s en juridische wetgeving meer bij te houden.
  • Cao-wijzigingen worden door Connexie bijgehouden en gecommuniceerd naar u én uw medewerkers.
  • In verband met schaalgrootte krijgen uw payroll medewerkers aantoonbaar betere personeelsvoorzieningen.
  • U krijgt maximale contractflexibiliteit (4 contracten in 4 jaar aanbieden, waarbij het eerste contract 52 weken beslaat).
  • De cao van Connexie draagt ruimte voor scholing van uw medewerkers hoog in het vaandel.