Ziek uit dienst, transitievergoeding en eigen risicodragerschap

Het kan voorkomen dat een werknemer langdurig ziek wordt. In de eerste twee jaar van ziekte moet geprobeerd worden de medewerker weer te re-integreren in het bedrijf. Lukt dit niet en blijft een medeweker langer dan 104 weken ziek? Dan mag deze medeweker mogelijk worden ontslagen. Wel gelden dan de normale regels van de transitievergoeding. Hiervan is sprake sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid. Weet u niet precies hoe het zit met de transitievergoeding en het ontslag van een zieke werknemer? Wij leggen het u graag uit in dit artikel.

Transitievergoeding

Om het geheugen op te frissen, zullen we even kort herhalen wat de transitievergoeding inhoudt. Sinds 1 juli 2015 is er sprake van een transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer. Deze vergoeding moet worden betaald zodat de werknemer bij ontslag de mogelijkheid heeft tot om- of bijscholing. De regeling geldt echter alleen voor contracten die na een dienstverband van minimaal twee jaar worden beëindigd of voor werknemers die na twee jaar ziekte niet meer kunnen re-integreren en daarom worden ontslagen. In dit artikel zullen we de laatste groep werknemers onder de loep nemen. Voor ontslag van zieke werknemers gelden namelijk speciale regels.

transitievergoeding en ziekte

Transitievergoeding en ziekte

Een werknemer die langdurig ziek is, heeft in de eerste twee jaar recht op ontslagbescherming. Zelfs bij collectief ontslag mag deze werknemer niet ontslagen worden. Echter, als de medewerker na twee jaar ziekte niet kan worden herplaatst in een andere passende functie, dan kan ontslag volgen. Hier moeten redelijke gronden voor bestaan. De werkgever moet een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen. Bij akkoord  moet de werkgever de werknemer een transitievergoeding betalen. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van het laatste verdiende bruto salaris.

Salaris doorbetalen, kosten voor re-integratie én de transitievergoeding…

Een werknemer die langdurig ziek blijft, kan vergaande consequenties hebben voor een onderneming. De werkgever moet namelijk het salaris doorbetalen en kosten maken voor het re-integratietraject. Als het niet lukt om de medewerker te re-integreren, komt daar dus nog een kostenpost bij: de transitievergoeding. Veel ondernemingen kunnen deze kosten niet dragen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken denkt daarom na om de transitievergoeding na twee jaar ziekte aan te passen. Vooralsnog is het uitkeren van een transitievergoeding echter ook in het geval van ziekte verplicht.

Wat kunnen wij voor u doen?

Brengt u uw medewerkers onder bij Connexie? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken over zaken zoals transitievergoeding en ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid of ziekte betalen wij uw medewerkers door. Door ons uitgebreide netwerk van opdrachtgevers lukt het ons vaak om passende arbeid aan te bieden. Op deze manier loopt u met payroll minder personeelsrisico’s. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust  contact met ons op of maak een afspraak.