Tijdsregistratie verplicht voor bedrijven

Bedrijven binnen de EU moeten een vorm van urenregistratie voor werknemers optuigen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie onlangs bepaald. Zo’n systeem is nodig om het per dag en per week gewerkte aantal uren inclusief overwerk te registreren en om te controleren of de minimale rusttijden in acht zijn genomen. Zo oordeelt het Europees Hof.

Het Hof constateert dat indien er geen systeem is waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd, niet objectief en betrouwbaar kan worden vastgesteld hoeveel uren de werknemer heeft gewerkt, op welke tijdstippen en hoeveel overuren zijn gemaakt, waardoor het voor werknemers buitengewoon moeilijk en in de praktijk haast onmogelijk is om hun rechten af te dwingen.

Spaanse vakbond

Het arrest is het gevolg van een zaak tussen door de Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en de Spaanse tak van Deutsche Bank. In eerste instantie werd de Spaanse rechter om een oordeel gevraagd, die vervolgens de hulp inriep van het Europees Hof.

De Europese rechters roepen alle 28 EU-lidstaten dan ook op om werkgevers te verplichten om een ‘objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem’ te implementeren. Concrete uitwerking is aan de landen zelf. Wel moeten ze rekening houden met verschil in branche en grootte.