De ontwikkelingen van de arbeidsmarkt: drie belangrijke trends

De arbeidsmarkt verandert komende jaren fundamenteel. Er liggen economisch betere tijden in het verschiet en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zullen als gevolg hiervan een vlucht nemen. De arbeidsmarkt zal er nooit meer hetzelfde uitzien als vóór de crisis in 2007, maar komende jaren een geheel andere gedaante aannemen. In dit artikel bespreken we de belangrijkste trends op de arbeidsmarkt en bekijken we welke verwachtingen dit schept voor de toekomst.

Belangrijkste trends voor de toekomst:

  • Flexibilisering van arbeid
  • Technologische ontwikkelingen en het nieuwe werken
  • Van push naar pull: werknemers worden kritischer

ontwikkelingen arbeidsmarkt

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

In een eerder artikel bespraken we deze ontwikkeling al eens uitgebreid. De flexibilisering van de arbeidsmarkt zal komende jaren doorzetten. Organisaties willen met flexibele arbeidsrelaties beter kunnen inspelen op de af- of toenemende vraag. Payroll kan een oplossing zijn bij het creëren van een flexibele schil. Connexie bekijkt graag samen met u op welke manier het best invulling kan worden gegeven aan deze flexibiliseringsbehoefte.

Technologische ontwikkelingen en het nieuwe werken

Daarnaast zorgen ook technologische ontwikkelingen voor veranderingen op de arbeidsmarkt. We zullen komende jaren op een geheel andere manier invulling gaan geven aan onze werkzaamheden. Flexibiliteit staat hierbij centraal. Werknemers willen flexibiliteit op het gebied van werktijden en werkplekken. De nieuwe generatie wil zelf kunnen besluiten hoe zij hun werkzaamheden inrichten. Organisaties die sterk focussen op aanwezigheid en controle sluiten niet meer aan bij de jongere generatie werknemers.

Van push naar pull: werknemers worden kritischer

De nieuwe generatie wordt steeds kritischer en stelt hogere eisen aan hun baan dan generaties daarvoor. Uit onderzoek van Manpower blijkt dat jongprofessionals op basis van sfeer, cultuur, openheid en maatschappelijke integriteit bepalen voor welke organisatie ze graag zouden willen werken. Als werkgever is het scheppen van gunstige werkomstandigheden belangrijk om personeel te kunnen aantrekken en te behouden. U kunt hierbij denken aan flexibel werken, maar ook aan doorgroeimogelijkheden en de mogelijkheid tot scholing.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt en de toekomst

Bovenstaande trends zullen sterk van invloed zijn op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. U als werkgever wilt flexibel om kunnen springen met uw personeel, uw werknemers willen op hun beurt de vrijheid krijgen om flexibel te werken. Daarnaast zullen werknemers komende jaren een stevigere onderhandelingspositie in gaan nemen wanneer het een baan betreft. Werknemers kijken steeds kritischer naar wat zij zelf willen, in plaats van dat ze kijken naar wat organisaties zoeken. Daar moet u als werkgever rekening mee houden.

Connexie partner in personeel

Connexie is uw partner op het gebied van personeel. Wij nemen niet alleen het administratieve en juridische aspect van het werkgeverschap van u over, maar adviseren u ook graag over zaken die met personeel te maken hebben. Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening of loopt u tegen een personeelsprobleem aan en wilt u weten of wij u daarbij kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!