Nulurencontract of payroll?

Bij een nulurencontract wordt een arbeidsovereenkomst gesloten tussen een werkgever en werknemer zonder vaststelling van een aantal uren.

Flexibiliteit voor werkgevers

Op enkele punten zijn er overeenkomsten tussen een nulurencontract en een flexibel contract via een payrollorganisatie als Connexie. Payroll is gebaseerd op het principe van pay what you get: u betaalt enkel de uren die iemand daadwerkelijk heeft gewerkt. Dit geldt in algemene zin ook voor een werknemer met een nulurencontract. Wanneer u extra personeel nodig heeft, kunt u dat direct inzetten door gebruik te maken van payroll-medewerkers. Hierdoor profiteert u van flexibiliteit en bespaart u op onnodige loonkosten.

Aandachtspunten van een nulurencontract

Toch zijn er zijn ten opzichte van payroll enkele aandachtspunten bij een nulurencontract. Wij zetten er hier een aantal van op een rij, waar u als werkgever rekening mee dient te houden:

  • De Wet Werk en Zekerheid stelt dat er op langere termijn enige vastigheid is verbonden aan een nulurencontract. Na zes maanden kan een werknemer een vast aantal uren claimen, gebaseerd op het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden. Kunt u dit ‘rechtsvermoeden’ niet weerleggen en de medewerker claimt deze arbeidsomvang, dan bent u genoodzaakt hem/haar in te zetten en uiteraard het salaris voor die uren uit te betalen. Dit kan echter voorkomen worden bij een payrollbedrijf, waar een langere loonuitsluitingsperiode geldt. Daarnaast kan een goede payrollorganisatie de medewerker eventueel herplaatsen, zodat deze de geclaimde uren kan werken.
  • Bij een nulurencontract dient een werkgever door te betalen bij ziekte tijdens de oproepperiode. Deze betaling geldt in dat geval voor de ingeplande uren. Een werknemer is bij een dergelijk contract namelijk beschermd net zoals iedere andere werknemer met een vast aantal uren. Ook bij payroll bouwt een medewerker hetzelfde recht op. Bij Connexie wordt de medewerker zelfs 100% doorbetaald, zonder dat dit aan u wordt doorbelast. Uitbetaling geschiedt zonder dat er een administratieve last bij komt kijken.
  • Ook wetgeving rondom het ontslagrecht blijft gelden bij een nulurencontract. Een contract dat voor onbepaalde tijd is afgesloten kan niet zonder geldige reden worden beëindigd. Hetzelfde geldt bij payroll. Payrollwerknemers hebben sinds 1 juli 2015 dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever.

Echter, als u wilt stoppen met een medewerker is er een lange periode waarin dat zonder meer mogelijk is. Bij Connexie bijvoorbeeld een periode van 52 gewerkte weken. Daarna gelden er maximale opzegtermijnen van 2 of 3 maanden, ook bij contracten voor onbepaalde tijd. U zegt dan namelijk alleen de inleenovereenkomst op, de medewerker behoudt zijn contract. De medewerker wordt dan eventueel herplaatst bij een andere opdrachtgever.

Connexie partner in personeel

Kortom, nulurencontracten vragen om oplettendheid vanuit de werkgever. De wetgeving en regels rondom flexibele contracten veranderen bovendien veelvuldig, dus voordat u het weet zijn de rechten van een werknemer uitgebreid.
Als u via een payrollorganisatie voor een goede oplossing  voor uw flexibele schil kiest, bent u er zeker van dat u zorgeloos over extra personeel kan beschikken. De perfecte oplossing dus!

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina over payrolling. Vragen of meer weten over onze dienstverlening? Neem dan ook gerust contact op.