Hoe vaak mag een contract verlengd worden? Arbeidscontracten uitgelegd.

In 2015 zijn de regels voor het verlengen van arbeidscontracten gewijzigd. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid. “Hoe vaak mag een contract verlengd worden?” en “Wanneer heb ik recht op een vast contract?” zijn veelgehoorde vragen. In dit artikel leggen wij u uit wat de regels zijn voor het verlengen van arbeidscontracten.

Wanneer wordt een tijdelijk contract vast?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contract dat loopt tot een bepaalde datum óf gebeurtenis. Een contract voor bepaalde tijd mag niet oneindig verlengd worden. Sinds de nieuwe Wet Werk en Zekerheid, mag u maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar geven. Een tijdelijk contract gaat dus automatisch over in een vast contract in de onderstaande gevallen:

  1. Het tijdelijke contract wordt voor de derde keer verlengd. U heeft bijvoorbeeld drie maal een tijdelijk contract voor een half jaar gegeven. Het vierde contract is dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
  2. De medewerker heeft gedurende 24 maanden meerdere tijdelijke contracten gehad bij u. Een werknemer heeft bijvoorbeeld drie maal een tijdelijk contract van 10 maanden aangeboden gekregen. Het derde contract overschrijdt na vier maanden de 24-maandengrens en gaat na 24 maanden automatisch over op een contract voor onbepaalde tijd.

Contract verlengen

Ketenregeling

De Wet Werk en Zekerheid is vanaf juli 2015 volledig in werking getreden. De ketenregeling voor tijdelijke contracten is hierin aangepast. De reeks contracten (keten) bepaalt wanneer een contract voor bepaalde tijd overgaat in een contract voor onbepaalde tijd. Contracten worden sinds 1 juli 2015 als opvolgend gezien indien contracten elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan zes maanden. Stel: een werknemer werkt zes maanden voor u op basis van een contract voor bepaalde tijd, treedt vervolgens vier maanden uit dienst om daarna weer bij u te komen werken. In dit geval worden de contracten gezien als opvolgend en wordt dus het tweede contract aangegaan. Pas als een werknemer zes maanden of langer uit dienst is geweest, worden de contracten niet gezien als opvolgend. Een contract na het uit dienst treden van dan zes maanden of langer wordt opnieuw als eerste contract geteld.

Connexie wijkt af in eigen cao

De regels met betrekking tot tijdelijke contracten zijn geen dwingend recht, maar een regelend recht. Dit houdt in dat de regels van kracht zijn, maar dat partijen de vrijheid hebben hier van af te wijken in bijvoorbeeld de cao. Bij Connexie hebben we onze eigen cao om de rechtspositie van onze werknemers te waarborgen. Onze cao schrijft voor dat wanneer payrollovereenkomsten van bepaalde tijd de grens van 208 weken (vier jaar) hebben overschreden, de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet voor onbepaalde tijd.

Connexie mag het contract niet twee maar drie maal verlengen

Connexie biedt u als opdrachtgever dus de mogelijkheid personeel, ook op basis van een contract voor bepaalde tijd, langer voor u te laten werken. Wij werken standaard met vier contracten van één jaar waarna een vast contract volgt. Iets dat overigens geen enkel probleem is. Daarnaast is er de eerste 52 gewerkte weken sprake van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Deze flexibiliteit maakt het onderbrengen van werknemers bij Connexie extra aantrekkelijk. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst!