Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Handhaving kwaadwillenden verruimen

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Tegen de ernstigste gevallen van kwaadwillenden werd en wordt echter wel opgetreden. Vanaf 1 juli gaat de Belastingdienst ook andere gevallen aanpakken waarbij opzet in het spel is en waarbij de schijnzelfstandigheid overduidelijk is. De Belastingdients hanteert hierbij drie criteria:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Wat die termen exact inhouden is echter niet heel duidelijk gemaakt.