Welke cao is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten van payrollkrachten?

Connexie heeft een eigen CAO, De Connexie CAO. Hierin is onder meer bepaald dat voor uw werknemers via Connexie vanaf de eerste werkdag de beloningsregeling van de opdrachtgever wordt toegepast.